Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Dạy lại cho người khác giúp bạn tuyển dụng như thế nào ?

Dạy lại cho người khác giúp bạn tuyển dụng như thế nào ?

 Trong nghành MlM, 2% cho bán hàng, 18% cho tuyển dụng, 80% cho học và đào tạo
Tại sao lại như vậy. hãy xem hết video này để bạn hiểu sâu hơn về điều đó0 nhận xét:

Đăng nhận xét